கொரோனா எந்த மதம்?

சீனத்திலிருந்து வந்த கொரோனா
எந்த மதம் எனக்குத் தெரியாது !

இந்துவா? முஸ்லிமா?
கிறித்துவமா? புத்த மதமா?
எதுவுமே எனக்குத் தெரியாது.

முஸ்லிம்கள்தான் பரப்பினார்கள் என்று
வாய் கூசாமல் பரப்பினார்கள்.

ஆனால் ஒன்று சகோ..

எரிக்க வேண்டிய உடல்களை எல்லாம்
இடுகாட்டில் புதைத்தார்கள் !

ஆண்கள் தாடி வளர்த்தார்கள் !
பெண்களும் ஆண்களும்
‘நகாப்’ அணிந்தார்கள் !

கூடவேயிருந்து மனைவிக்கு செய்யும்
பணிவிடையும் ‘சுன்னத்’தானே?

எங்கும் நிறைந்தவன் இறைவன்
என்பதை பறைசாற்றும் வண்ணம்
இல்லங்கள் யாவும் வழிபாட்டுத் தலங்கள் !

“சுத்தம் ஈமானில் பாதி”
கைச் சுத்தம் கால்சுத்தம்
காண்போரெலாம் கடைப்பிடித்தனர் !

விபச்சார விடுதிகள்
விடுமுறைகள் தந்தன !

ஆடம்பரக் கல்யாணங்கள்
அர்த்தமற்றுப் போயின !

கொரோனா எந்த மதம்?
எதுவுமே எனக்குத் தெரியாது

#அப்துல்கையூம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s