திருச்சி என்ற பெயர் எப்படி வந்தது?

திருச்சி என்ற பெயர் எப்படி வந்தது? பலருடைய மனதிலும் எழும் கேள்வி இது.

11-ஆம்நூற்றாண்டில் நத்தர்ஷா வலி என்ற இறைநேசர் அரேபியாவிலிருந்து இங்கு வந்து அடக்கம் ஆகி இருப்பதால் பள்ளிவாசல் என்ற பெயரில் உள்ள பள்ளி என்பது இப்பெயருடன் இணைந்திருக்கலாம் என்று கூட நான் நினைத்ததுண்டு. அப்படியிருக்க வாய்ப்பில்லை. நத்தர்ஷா வலியுல்லா என்ற ஆன்மீகப் பெரியவர் வாழ்ந்த காலம் 969 – 1039.

ஆனால் ஏழாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்ட தேவாரப் பாடலில் சிராப்பள்ளி என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதோ அப்பாடல் :

//நன்றுடை யானை தீயதில் லானை நரைவெள்ளே(று)
ஒன்றுடை யானை யுமையொரு பாகமுடையானைச்
சென்றடையாத திருவுடை யானை சிராப்பள்ளிக்
குன்றுடை யானைக் கூறஎன் னுள்ளங் குளிரும்மே.//

ஊரின் பெயர்க் காரணத்திற்கு கூறப்படும் மற்றொரு கதை இது :

இராவணனுக்கு பத்து தலை என்று கூறுகிறது புராணம். அதுபோல இராவணனுடைய மகன் திரிஷூருக்கு மூன்று தலையாம். அவன் இங்கு வந்துதான் சிவனை வேண்டி தவம் இருந்தானாம்.

திரி என்றால் மூன்று, சிரா என்றால் தலை. பள்ளி என்றால் தவம். திரி+சிரா+பள்ளி என்கிறார்கள்.

திரு அரங்க நாதன் அருகாமையில் பள்ளி கொண்டுள்ளதால் இப்பெயர் என்கிறார்கள் மற்றும் சிலர்.

ஆனால் பெரும்பாலான ஆய்வாளர்களின் கருத்து வேறுவிதமாக இருக்கிறது.

பள்ளி என்ற சொல் சமண வழிபாட்டுடன் தொடர்புடையது என்பது தெளிவான கருத்து. சிரா எனும் சமணத்துறவி இங்கே வாழ்ந்தார் என்றும் அவர் அங்கு சமண மடம் வைத்திருந்தார் என்றும் கூறுகிறார்கள்.
அதுவே திரு + சிரா + பள்ளி என்றானது என்கிறார்கள். (திரு என்பது மரியாதைக்கான சொற்பதம்)

“சாப்பாடு போடப்படும்” என்று பெயர்ப்பலகையில் எழுதியிருந்ததை ஒரு வழிப்போக்கன் “சாப்பா – டுப்போ – டப்பா – டும்) என்று படித்தானாம்.

அதுபோல சம்பந்தமே இல்லாமல் திரு+சிரா+பள்ளியில் காணப்படும் “சி” என்ற எழுத்து திருவோடு ஒட்டிக்கொண்டு “ச்சி “ ஆகி, இந்த மலைக்கோட்டை மாநகர் “திருச்சி” என்று அலங்கோலமாகிவிட்டது.

#அப்துல்கையூம்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s