சொந்த நாட்டு அகதிகள்

சொந்த பந்தம் இருந்தும்
சொந்த நாட்டிலேயே
அகதிகள் ஆன விந்தை
 
இவர்கள்..
வயிற்றைக் குறைக்க
நடைபயிலும் மனிதர்கள் அல்ல !
வயிற்றை வளர்க்கச் சென்ற இடத்தில்
வாழ்வாதாரத்தை இழந்து
வழிதெரியாது விழிபிதுங்கி
நடையாய் நடக்கும்
நம் நாட்டு பிரஜைகள்
 
பாதம் கொப்புளிக்க
பயணப்படும் இவர்கள்
பாவப்பட்ட
பாரத புத்திரர்கள்
 
பணக்காரர்கள் வீட்டில்
பால் பாக்கெட் தீர்ந்தாலும்
பதட்டப்படும் அரசு ~ இவர்களின்
பாதத்தில் கசியும் குருதியைக் கண்டு
பரிதாபம் கொள்வது எப்போது?
 
#அப்துல்கையூம்123

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s